ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาผูกผ้าประดับรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว รั้วศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว และโต๊ะลงนามถวายพระพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซม ระบบหอถังประปาโรงเรียนวัดประชานาถ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซมระบบหอถังประปาบ้านนางชิ้น หมู่ที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 จำนวนนักเรียน 25 คน จำนวน 48 วัน(วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565