• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 388
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาผูกผ้าประดับรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว รั้วศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว และโต๊ะลงนามถวายพระพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซม ระบบหอถังประปาโรงเรียนวัดประชานาถ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซมระบบหอถังประปาบ้านนางชิ้น หมู่ที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 จำนวนนักเรียน 25 คน จำนวน 48 วัน(วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565