เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณบ้านนายสังเวย-บ้านแม่จัน คลองบางออคร หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   บริเวณบ้านนายสังเวย – บ้านแม่จัน   คลองบางออคร  หมู่ที่ 1  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  โดยใช้เข็ม  I  ขนาด 0.22X0.22  เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว  200.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH