• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดย การนำของ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว
พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้วที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกด้านการเรียน การสอน และการทำกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการทำเจลแอลกอฮอลล้างมือ สำหรับฆ่าเชื้อโรค และป้องกันการติดเชื้อให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลห้วยพลู
ณ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
ขอขอบคุณภาพถ่าย โดย นายพีรพล คุ้มรุ่งเรือง
และนางสาวพิณลภัทร จายะพันธ์
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!