• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

ชำระภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

ภาษีป้าย

ยื่นแบบ มกราคม-มีนาคม 2560

ชำระภาษี ภายในเดือน มีนาคม 2560

 

ภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นแบบภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินใหม่

ชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม-เมษายน 2560

 

———————————————————————————————————————

ให้ยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-900441 ต่อ 21

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!