• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดไทยาวาส (ขุนแก้ว 3) หมู่ที่ 3

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดไทยาวาส (ขุนแก้ว 3) หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง