เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศการส่งมอบงานและกำหนดการตรวจการจ้าง (เจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาหน้าโรงงานดัชมิลล์ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว ฯ)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว 

เรื่อง  การส่งมอบงานและกำหนดการตรวจการจ้าง 

โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล  ขนาด  6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  210  เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้ำดี  พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด  5.5  แรงม้า  380  โวลล์  พร้อมอุปกรณ์  ณ  บริเวณหอถังประปาหน้าโรงงานดัชมิลล์  หมู่ที่  1  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH