เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ปั่นจักรยานรณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ร่วมกับ 5 ส.

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ

ปั่นจักรยานรณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ร่วมกับ 5 ส.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH