เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 มีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ คณะผู้บริหาร และผู้จัดเก็บข้อมูล เข้าร่วมเพื่อรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือ และดำเนินการจากพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH