• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว ในการเรียนการสอนวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะ ธรรมะทูเดย์ (จิตสบายใจผ่อนคลายด้วยธรรมะ)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

8 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยการนำของ นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และเปิดการเรียนการสอน ในปี 2563 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว ในการเรียนการสอนวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะ ธรรมะทูเดย์ (จิตสบายใจผ่อนคลายด้วยธรรมะ) โดย คณะพระวิทยากร นำโดย พระครูสังฆภารพิสิษฐ์ (พระอาจารย์มาโนช) มาถ่ายทอดความรู้และนำผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้วทำกิจกรรมตลอดวันนี้ ณ เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!