เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 บริเวณถนนปากทางแคแถว หมู่ 4

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยบริษัท ห้างร้านในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 บริเวณถนนปากทางแคแถว หมู่ 4 ตำบลขุนแก้ว ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH