เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เทศบาลตำบลขุนแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนแก้ว ประชาชนจิตอาสาฯชาวตำบลขุนแก้วและทุกภาคส่วนในตำบลขุนแก้วร่วมกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เทศบาลตำบลขุนแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน รวมถึงเป็นการป้องกันเพื่อมิให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณถนนและคลองพุทธมณฑลสาย 7 ถึงบริเวณหน้าร้านอาหารแพศรีวิชัย หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ขอขอบคุณภาพถ่าย และวีดีโอ โดย 
นางสาวสุวราพัทธ์ เนตรโพธิ์แก้ว                               
นายพีรพล คุ้มรุ่งเรือง 
พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH