เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการติดเชื้อ การแพร่เชื้อ และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์(HIV)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการติดเชื้อ การแพร่เชื้อ และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์(HIV)ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อและการติดเชื้อโรคเอดส์(HIV)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH