เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนหน้าโรงเหล็กดีสมใจ หมู่ 2 ตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนหน้าโรงเหล็กดีสมใจ หมู่ 2 ตำบลขุนแก้ว ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH