เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

9 ตุลาคม 2561 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ตุลาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมกับ เทศบาลตำบลขุนแก้วจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมโครงการในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้วตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH