เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

14 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว มอบหมายให้ นางพจนา เอี่ยมพินพันธ์ และนางสาวชนาภัทท์ ชมภูนิช รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนตำบลขุนแก้วโดยเทศบาลตำบลขุนแก้วร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลขุนแก้วได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยมีวิทยากรจากสภ.นครชัยศรีมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมตลอดโครงการ ในกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนตำบลขุนแก้วตอบรับและร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH