เทศบาลตำบลขุนเเก้ว



อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์จุดวางถังขยะแยกประเภท

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอประชาสัมพันธ์จุดวางถังขยะแยกประเภท (ขยะและการจัดการขยะ ด้วย 3 R) ในพื้นที่ตำบลขุนแก้ว ทั้ง 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ชุด ดังนี้

หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าหมู่บ้านสำราญวิลล่า

หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองประชาอุทิศ 2

หมู่ 3 บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว

หมู่ 4 ถนนเลียบคลอง ซอยทางเข้าบริษัทไดเทคดิสโปรดักชั่น จก.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH