หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมัน รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๙๙๕ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566
ซ่อมแซมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย - ๑๑๔๐ นครปฐม27 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมไดสตาร์ทรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บน - ๓๔๖๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
305
เมื่อวาน
582
เดือนนี้
14,645
เดือนก่อน
14,645
ปีนี้
36,191
ปีก่อน
117,633