โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยใช้แอสฟัลท์ติก ถนนแคแถวซอย2 หมู่ที่4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 และเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!