ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสาย นฐ 3235 ถึงสายถนบรมราชชนนี 338 บ้านคลองประชานาถ หมู๋่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,589 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,945 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลข

17 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง