• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทาง D-M-H-T-T เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทาง D-M-H-T-T  เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!