• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขออนุญาตเผยแพร่ และขอขอบคุณสื่อความรู้ที่ได้นำมาเผยแพร่จากทุกภาค ส่วน และจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!