• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

มหาดไทยกำชับอำเภอ และท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

     วันนี้ (24 ก.พ.64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2564 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในสัตว์ปีกพื้นเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ลดลงส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้

     นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับนายอำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและแจ้งเตือนไปยังประชาชน กรณีหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ มีอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านอย่างเร่งด่วน พร้อมเน้นย้ำ ห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหารหรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผาโดยต้องสวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง และล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองด้วยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้ โดยหากประชาชนพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3225-6888 และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/39383

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!