• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวตำบลขุนแก้วที่ได้รับความเดือดร้อน/ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเดินทางรับถุงยังชีพของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยการนำของ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวตำบลขุนแก้วที่ได้รับความเดือดร้อน/ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
และเดินทางรับถุงยังชีพของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยมี มีประชาชนทยอยเดินทางมารับถุงยังชีพ ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมสถานที่โดยมีการเว้นระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการให้ประชาชนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานที่รับถุงยังชีพครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เทศบาลตำบลขุนแก้วขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน นำผลิตภัณฑ์ทั้งอุปโภค-บริโภค ร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และได้เดินทางมารับถุงยังชีพกับเทศบาลตำบลขุนแก้ว ในวันนี้ ดังนี้
1.บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ได้นำสเปรย์แอลกอฮอลมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
2.บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำข้าวหอมมะลิมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
3.บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำน้ำมันพืชมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณภาพถ่าย โดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อ และร่วมเผยแพร่ภาพถ่ายในครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!