• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชน หน้าบริษัทห้างร้าน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

8 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลขุนแก้ว นำโดย
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว เทศบาลตำบลขุนแก้ว และฝ่ายปกครองท้องที่ฯ นำรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชน หน้าบริษัทห้างร้าน และบริเวณที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อฯ ตามนโยบายการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในพื้นที่ หมู่ 2 และ 3 ตำบลขุนแก้ว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!