• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว เกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพร

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดย การนำของ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว
มอบหมายให้ นางสาวชนาภัทท์ ชมภูนิช รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้วที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกด้านการเรียน การสอน และการทำกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนแก้ว เกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพร และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร กิจกรรม การทำลูกประคบสมุนไพร ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลห้วยพลู ณ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
ขอขอบคุณข้อมูลภาพถ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้วทุกท่านที่เอื้อเฝื้อและเผยแพร่ภาพถ่ายในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!