• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยการนำของ นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมจัดทำโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ แกนนำสุขภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีความสุขตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และมีกำหนดการเดินทางเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!