เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 พฤศจิกายน 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 พฤศจิกายน 2562 การแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 23 มกราคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 ธันวาคม 2561 ประกาศการแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH