สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด)

สุวิทย์ กระถินไทย


สมยศ หมอนวดดี


พีรพล คุ้มรุ่งเรือง