• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสาย นฐ 3235 ถึงสายถนบรมราชชนนี 338 บ้านคลองประชานาถ หมู๋่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,589 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,945 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลข

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง