เทศบาลตำบลขุนเเก้ว



อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชและบำรุงรักษาเกาะกลางและรักษาความสะอาดกวาดถนนในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปี พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH