เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางโดยใช้ Paraasphaltic concrete หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 352 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตารางเมตร ตั้งแต่หน้าบ้านนายสุเทพ ทรัพย์มั่นคง ถึง บริเวณสุดเขตตำบลขุนแก้ว หมู่ที่ 4 ต

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH