เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัสติก บริเวณซอยทางเข้าวัดไทยาวาส หมู่ 3 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอลฟัสติก  บริเวณซอยทางเข้าวัดไทยาวาส  หมู่ที่  3  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รายละเอียดตามแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH