เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศการส่งมอบงานและกำหนดการตรวจการจ้าง (โครงการวางท่อเมนประปา บริเวณจากหอถังบ้านนางชิ้นเลียบถนนเลียบแม่น้ำผ่านหมู่ที่ 1,2 เข้าหมู่ที่ 3 )

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว  เรื่อง  การส่งมอบงานและกำหนดการตรวจการจ้าง  

โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา  บริเวณจากหอถังบ้านนางชิ้นเลียบถนนเลียบแม่น้ำผ่านหมู่ที่  1 , 2  เข้าหมู่ที่  3  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH