เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการแอโรบิค เทศบาลตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลขุนแก้ว ร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.-19.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH