เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว กำหนดการจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน (พ.ศ.2558-2560)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลขุนแก้ว กำหนดการจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน (พ.ศ.2558-2560) ตามกำหนด ดังนี้

ลำดับที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 1 เวลา 18.00 น.

ลำดับที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว เวลา 17.30 น.

ลำดับที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 เวลา 17.30 น.

ลำดับที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เวลา 17.30 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH