เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว  มีข้อราชการที่จะต้องหารือที่ประชุมรวมถึงพิจารณาและขอมติในเรื่องต่างๆ  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว  ในวันพุธที่  27  พฤษภาคม  2558  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว  หมู่ที่  3  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH