เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป  โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โรงเรียน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้ว  เข้าร่วมแห่เทียนพรรษา  โดยนำต้นเทียนพรรษาถวายที่วัดประชานาถและวัดสว่างอารมณ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH