เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลขุนแก้วขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการกับสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้วใหม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลขุนแก้วขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการกับสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้วใหม่ ดังนี้

ติอต่อผ่านโทรศัพท์        หมายเลข 034-900-441

ติดต่อผ่านเครื่องโทรสาร หมายเลข 034-900-442

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH