เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลขุนแก้วตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน และพร้อมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และความกล้าแสดงออก จึงได้จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ ภายใต้ คำขวัญที่ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กับเด็กๆทั่วประเทศ ในปีนี้คือ                           "เด็กดี หมั่นเพียร  เรียนรู้ สู่อนาคต" ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีเด็กและเยาวชน พร้อมผู้ปกครองได้พาบุตร หลาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH