• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ตามโครงการวันสำคัญ ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยการนำของ นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ตามโครงการวันสำคัญ ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้วทุกท่านที่เอื้อเฟื้อและร่วมเผยแพร่ภาพถ่ายในครั้งนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!