• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยการนำของนายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนแก้ว และภาคเอกชน บริษัทห้างร้านทั้งนอกและในพื้นที่ตำบลขุนแก้ว ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 พร้อมทั้งมอบจักรยาน ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ขนมและอื่นๆ ในการจัด
กิจกรรมฯ ณ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
ขอขอบคุณภาพถ่าย โดย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้วทุกท่านที่เอื้อเฟื้อและร่วมเผยแพร่ภาพถ่าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!