• สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
  • สถานที่สำคัญประจำตำบลขุนแก้ว
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ถนนนครชัยศรี - สาย 7)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยการนำของ นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมกับ อำเภอนครชัยศรี โดย นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี สภ.นครชัยศรี โรงพยาบาลนครชัยศรี รพ.สต.ขุนแก้ว อสม.ตำบลขุนแก้ว สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี ภาคเอกชน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนแก้ว และ อปพร.ตำบลขุนแก้ว ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ถนนนครชัยศรี - สาย 7)
ขอขอบคุณภาพถ่าย โดย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ที่เอื้อเฟื้อและร่วมเผยแพร่ภาพถ่าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!