เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาลาธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาลาธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกอนทุนการศึกาาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิน้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีฐานะยากจน ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๐ น. เป็นต้นไป ระยะทาง ๙.๐๔ ก.ม. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

                                 [ ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว (สำนักปลัด) ในวันและเวลาราชการ ]

                                                                                 (ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH