เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นPM2.5ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นPM2.5ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลซึ่งมีพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองPM2.5เกินค่ามาตรฐาน ทางจังหวัดจึงออกมาตรการ ป้องกัน ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นPM2.5 โดยอ้างถึงประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องการควบคุมการเผาในพื้นที่โล่งและการป้องกันมลพิษอากาศ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2550 (สิ่งที่แนบมาด้วย1)เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติรณรงค์ ป้องกัน และติดตามสถานการณ์ฝุ่นPM2.5 อย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งกรมควบคุมมลพิษ ได้เปิดเว็บไซด์เพื่อให้ผู้ที่สนใจติตตามสถานการณ์ฝุ่นPM2.5(สิ่งที่แนบมาด้วย2) เพื่อติดตามฝุ่นละออง ในพื้นที่เป็นรายวัน และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการป้องกันตนเองอย่างง่ายให้กับประชาชน(สิ่งที่แนบมาด้วย3)ผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH