เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว เดินทางเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2561 สาขา การบริการสาธารณะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว เดินทางเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2561 สาขา การบริการสาธารณะ จากประธานในพิธี นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่ง องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเซีย ปทุมธานี โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในครั้งนี้มีท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย เครดิตภาพถ่าย : นายพีรพล คุ้มรุ่งเรือง  นายวชิระ บุตรน้ำเพชร
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH