เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดกิจกรรมขอรับบริจาค มือถือเก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกยี้ห้อ ทุกรุ่น เพื่อจัดส่งเข้าโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”  2 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมขอรับบริจาค มือถือเก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกยี้ห้อ ทุกรุ่น เพื่อจัดส่งเข้าโครงการ  มือถือเก่าไป   ชีวิตใหม่มา ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดหาหนังสือมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH