เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

19 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วย นางพจนา เอี่ยมพินพันธ์ และ นางสาวชนาภัทท์ ชมภูนิช รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขุนแก้ว กำนันตำบลขุนแก้ว ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ในโครงการดังกล่าวทั้งคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเด็กเยาวชนนักเรียน ตอบรับและเข้าร่วมโครงการพร้อมสำหรับการฝึกอบรมฯเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 4 ตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH