เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ้อมขอความช่วยเหลือเมื่อเด็กติดอยู่ในรถและซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

16 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว พร้อมด้วย นางพจนา เอี่ยมพินพันธ์ และ นางสาวชนาภัทท์ ชมภูนิช รองนา่ยกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว ให้เกียรติเปิดกิจกรรมฯและร่วมกิจกรรมซ้อมขอความช่วยเหลือเมื่อเด็กติดอยู่ในรถและซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้วโดยมีทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขุนแก้วจัดกิจกรรมและอำนวยการกิจกรรมตลอดโครงการในกิจกรรมดังกล่าวเด็กๆและคณะครูให้ความสนใจเข้ารับการฝึกและเรียนรู้ตลอดกิจกรรม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH