เทศบาลตำบลขุนเเก้วอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Khunkaew Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลขุนแก้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ด้วยเทศบาลตำบลขุนแก้ว  เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งเป็นบุคคล ที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการ   สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อว่า อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลขุนแก้ว ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว และสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลขุนแก้ว เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

2013-2014 © Copyright KHUNKAEW.GO.TH